header

Werk & Studie | Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

Annemarie Houkes, ''Daar moet gehandeld worden!' Nieuwe religieuze belevenissen van orthodoxe protestanten, 1850-1900', De negentiende eeuw: documentieblad Werkgroep 19e Eeuw 34 (2010) 155-164.

Annemarie Houkes, Christelijke Vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie, 1850-1900 (Amsterdam 2009). Lees meer

Annemarie Houkes, ‘Een gemeenschap op de rails’ in: D. Kuiper en J. Vree ed., Het liep op rolletjes. De eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939 (Zoetermeer 2008) 67-90.

 

Annemarie Houkes, ‘Réveil van het volk. De Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid 1847-1867’, Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis 63 (2005) 68-86.

Annemarie Houkes en Maartje Janse, ‘Foreign examples as eye openers and justification. The transfer of the Anti-Corn Law League and the anti-prostitution movement to the Netherlands’, European Review 12 (2005) 321-344. Lees meer

Annemarie Houkes, ‘Het succes van 1848. Politiek in de Aprilbeweging’, in J. Vis en W. Janse e.d., Staf en Storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853. Actie en reactie (Hilversum 2002) 87-104.

Overige publicaties

Kennisvalorisatie. The next perspective (TU Delft 2007) [missie, doelstellingen en acties TU Delft 2007-2010].

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, meld je dan nu aan voor mijn nieuwsbrief.

Heb je een vraag of opmerking? Ik hoor het graag!